André Michel - AMRetail
AMRetail is een adviesbureau voor retail-gerelateerde vraagstukken en projecten. Met handel en industrie delen wij onze kennis en ervaring om voortgang en successen mogelijk te maken.

Deze website geeft u informatie over onze mogelijkheden, onze visie en missie. Ook leest u omschrijvingen van projecten waarin wij actief zijn. 

OVER AMR

Oprichter André Michel heeft zijn sporen verdiend in de Nederlandse foodretail. Hij stond mede aan de wieg van de succesvolle formule Konmar, de Superstores met eigen bakkerijen en agf-afdelingen met de sfeer van een weekmarkt. Het succes maakt dat hij in 1997 wordt uitgeroepen tot FoodManager van het Jaar

 

Konmar

AMR is een onafhankelijk adviesbureau. Het ondersteunt en adviseert personen en bedrijven in handel en industrie. De werkwijze kenmerkt zich door een praktische aanpak, creatief denken en een zekere flair. Hij heeft het vermogen om problemen tot de kern terug te brengen en is tegelijk plezierig in de samenwerking.

Wat we doen

Retailkennis

Door de jarenlange ervaring op directieniveau in de retail is André Michel in staat deze kennis te vertalen naar programma’s voor leveranciers, waarmee zij tot betere resultaten in de samenwerking met de retail komen. AMR fungeert daarbij o.a. als klankbord in strategieontwikkeling en marktverkenning. Een twintigtal bedrijven maakt hier in verschillende jaartrajecten gebruik van.

Organisatieadvies

AMR helpt ondernemingen om hun organisatie verder op poten te zetten. Met een jarenlange leidinggevende ervaring in grote bedrijven en een heldere kijk op mensen en procedures, biedt André steun om organisaties te structureren. Vele dienstverleners aan supermarkten maakten reeds van deze diensten gebruik.

 

Adviesraden

AMR-oprichter André Michel heeft zitting in verschillende adviesfuncties bij bedrijven en stichtingen, in de Raad van Commissarissen en/of in de Raad van Advies.

Colleges

Voor het EFMI verzorgt AMR gastcolleges in de leergangen Master of Foodmanagement en Commercieel Management. Hierin staat het commerciële inzicht en een overview  van de retailmarkt centraal. Met de cursisten worden de verhoudingen van de markt geanalyseerd. En in category management ligt de focus op hoe een retailer aankijkt tegen de samenwerking met de leverancier of producent.
In de samenwerking met het EFMI is AMR medegrondlegger van de Kennisgroep Staverden. Een kennisnetwerk voor grotere, succesvolle zelfstandige supermarktondernemers. Een paar keer per jaar komen franchisers en ondernemers met doorgaans meerdere supermarkten bijeen voor een kennisdag.

Klankbord

Voor verschillende leveranciers werkt AMR als klankbord voor de directie. Nieuwe werkwijzen of nieuwe producten: voordat u het verder uitwerkt wilt u weten hoe de retail erop kan reageren.

 

Spreker

André Michel wordt regelmatig gevraagd als gastspreker bij congressen en interne bedrijfssessies.

Onze klanten

Klanten van AMR zijn alle gerelateerd aan de retail, en doorgaans producenten en leverancier in food en non-food. AMR werkt voor versleveranciers en merkproducenten, voor multinationals en lokale bedrijven, voor tweemans-bedrijven en concerns met tweeduizend medewerkers.

Projectaanpak

Belangrijk bij retailprojecten is de drijvende kracht om het tempo in het team te houden. Projecten kunnen makkelijk verzanden doordat de dagelijkse beslommeringen de tijd voor verbetering in de weg staan. AMR houdt het project én het team bij de les.